Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen conclusie van het Verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften omtrent het adres van B. Roep, te Schagen, houdende verzoek de uitbetaling te willen bevorderen van hem zijns inziens nog toekomend Indisch pensioen

VERSLAG