Handelsovereenkomst met Protocol en Betalingsovereenkomst, beide op 18 juni 1958 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Federale Volksrepubliek Zuidslavië, anderzijds, gesloten

VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE HANDELSPOLITIEK