Verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van een nieuwe steenstort voor de mijn "Laura" van de eigendomsrechten, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, rustende op een terrein in de gemeente Nieuwenhagen, gelegen ten zuid-westen van de bestaande steenstort

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG