Goedkeuring van: 1. de op 10 maart 1955 te Genève voor ondertekening opengestelde Protocollen a) tot wijziging van Deel I en de artikelen XXIX en XXX van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel, b) tot wijziging van de preambule en Deel II en III van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel en c) tot wijziging der organisatorische bepalingen van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel; 2. de op 10 maart te Genève voor ondertekening opengestelde Overeenkomst tot oprichting van de Organisatie voor samenwerking op het gebied van de handel, met bijlage

VERSLAG VAN DE STATEN VAN SURINAME