You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Goedkeuring van het Verdrag van Parijs van 14 december 1957 betreffende door de lid-Staten van de Westeuropese Unie te nemen maatregelen teneinde het Agentschap voor het toezicht op de bewapening in staat te stellen op doeltreffende wijze toezicht uit te oefenen en houdende voorziening in een behoorlijke rechtsbescherming overeenkomstig Protocol No. IV bij het Verdrag van Brussel zoals gewijzigd bij de op 23 oktober 1954 te Parijs ondertekende Protocollen, alsmede enige regelen ter uitvoering van eerstgenoemd Verdrag

VERSLAG