You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Opheffing van de bezwaren van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van uitgaven ten laste van de artikelen 164, respectievelijk 174 van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978, respectievelijk 1979 en ten aanzien van uitgaven ten laste van artikel 1 van de begroting van inkomsten en uitgaven van het Rijkswegenfonds voor het jaar 1978 (ontwerp van een indemniteitswet ex artikel 72, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 1976).

Kamerstuk Tweede Kamer 1981 kamerstuknummer 16971 ondernummer 4