Verlening van een eenmalige uitkering met het oog op de koopkrachtontwikkeling in 1982 aan personen die alleen dan wel te zamen met een of meer anderen over niet meer dan een minimuminkomen beschikken

Kamerstuk Tweede Kamer 1982-1983 kamerstuknummer 17528 ondernummer 14