Verlening van een uitkering met het oog op de koopkrachtontwikkeling in 1987 aan groepen van personen, die vanaf 1984 alleen dan wel te zamen met een of meer anderen over niet meer dan een minimuminkomen beschikken

Kamerstuk Tweede Kamer 1987-1988 kamerstuknummer 20013 ondernummer 15