Voorstel van wet van het lid Vermeend tot wijziging van een aantal wetten inzake belastingen alsmede de Coördinatiewet Sociale Verzekering met het oog op het bevorderen van regelingen waarbij door werkgevers aan werknemers winstuitkeringen worden gedaan, waarvan de hoogte afhankelijk is van de door de werkgever behaalde winst uit onderneming (Winstdelingsregelingen)

Kamerstuk Tweede Kamer 1987-1988 kamerstuknummer 20291 ondernummer 2