Wijziging van artikel 6 van de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds (Stb. 1954, 407), zoals gewijzigd bij de Wetten van 26 maart 1980 (Stb. 165) en 18 februari 1981 (Stb. 49)

Kamerstuk Tweede Kamer 1987-1988 kamerstuknummer 20442 ondernummer 4