Wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter vergroting van de mogelijkheden tot het aanbieden en nemen van een vrijwillig eigen risico in de sociale ziektekostenverzekering (Wet vrijwillig eigen risico sociale ziektekostenverzekering)

Kamerstuk Tweede Kamer 1993-1994 kamerstuknummer 23567 ondernummer B