Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Kamerstuk Tweede Kamer 1993-1994 kamerstuknummer 23428 ondernummer A