Uitvoering van enkele conflictenrechtelijke bepalingen van de richtlijn 90/619/EEG van Raad van de Europese Gemeenschappen van 8 november 1990, PbEG L 330 en coördinatie van conflictenrechtelijke bepalingen van het op 19 juni 1980 te Rome tot stand gekomen verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Trb. 1980, nr. 156, met die van de richtlijn

Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22509 ondernummer 4