Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Saudiarabië tot wederzijdse vrijstelling van belastingen geheven naar de inkomsten en winsten van luchtvaartondernemingen uit de uitoefening van luchtvervoer in internationaal verkeer en hun werknemers; Riyadh, 16 januari 1991

Kamerstuk Eerste Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22369 ondernummer 63