Wijziging van de Wet van 22 december 1983, houdende regels inzake de financiële gevolgen voor provincies en gemeenten van rijksbeleid en inzake de uitkeringen uit 's Rijks kas aan provincies en gemeenten

Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22368 ondernummer 2