Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag met betrekking tot de aanspraken van werknemers die als regel gedurende niet meer dan een derde van de normale arbeidsduur arbeid verrichten en van de Wet loonkostenreductie op minimumloonniveau

Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22191 ondernummer 9