Goedkeuring van het Protocol betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985; Parijs, 27 november 1990 (Trb. 1991,26)

Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22207 ondernummer 5