Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (beroep op de rechter bij niet tijdige afdoening van een bezwaarschrift en versnelde behandeling van beroep in spoedeisende gevallen)

Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22164 ondernummer 8