Wijziging in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, strekkende tot invoering ten behoeve van minderjarige moeders van de mogelijkheid tot meerderjarigverklaring en ten behoeve van ouders van de mogelijkheid tot het doen van afstand van ouderrechten

Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 14167 ondernummer 11