You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Wijziging van de wet van 25 juni 1969 tot regeling van de vergoeding van kosten, welke uit de vervulling van het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voortvloeien (Stb. 1969, 300), de wet van 12 november 1975 tot nadere vaststelling toelage Voorzitter Eerste Kamer der Staten Generaal (Stb. 1975, 657) alsmede de wet van 17 juli 1923, Stb. 364, tot uitvoering van artikel 97 der Grondwet en wijziging van de Hooger-onderwijswet, van de Wet tot regeling van het Hooger Landbouw- en Hooger Veeartsenijkundig Onderwijs, van de Lager-onderwijswet 1920 en van de Bevorderingswet voor de landmacht 1902

Kamerstuk Eerste Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22498 ondernummer 241