Intrekking van de Algemene Weduwe- en Wezenwet, invoering van de Algemene nabestaandenwet, alsmede de in het kader van die intrekking en invoering te treffen overgangsregelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen van een aantal wetten en regelingen (Invoeringswet Anw)

Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 22226 ondernummer B