Wijziging van de Wet van 21 maart 1990 Stb. 145, houdende nadere wijziging van de Liquidatiewet invaliditeitswetten houdende een vierde, tevens afsluitende liquidatiefase, en van enkele bij eerstgenoemde wet gewijzigde uitvoeringsmaatregelen, dienende tot herstel van enkele omissies

Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 22033 ondernummer 2