Overeenkomst tot verlenging en wijziging van de overeenkomst inzake de aanwezigheid van buitenlandse strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland. Overeenkomst tot verlenging en wijziging van het Verdrag tussen de NAVO-staten nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten

Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 22003 ondernummer 1