Goedkeuring en uitvoering van het op 16 februari 1990 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 1990, 50)

Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 21646 ondernummer 7