Wijziging van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met tijdelijke directeursbenoeming aan twee scholen en in verband met accountantscontrole bij openbare scholen

Kamerstuk Tweede Kamer 1990-1991 kamerstuknummer 21643 ondernummer 7