You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Noulu Testamentu acumu întâi tipăritu întracesta chipu, pre limba rumânească. Cu porunca şi cu toată cheltuiala Prea luminatului, şi înălţatului, iubitoriului de Hs. Domnu şi oblăduitoriu atoată ţara Rumânească, Io Constandinu B. Basarabu Voevodu. Cu blagosloveniia Prea sfinţitului Mitropolitu, şi exarhulu plaiuriloru Kyr Theodosie. Şi sau Tipăritu în tipografiia domnească, în oraşulu Bucureştiloru. La anulu Mântuirii 1703. De smeritulu întru Ieromonahi Anthimu Ivireanulu