You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Dumnezeeştile şi Sfintele Liturghii a celor dintru sfinţi Părinţilor noştri a lui Ioan Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare, şi a Prejdesştenii, acum întâi tipărite. Întru al 25 de ani a înălţatei Domnii a prea Luminatului oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească, Ioann Constandin B.: Basarab Voevod, cu toată cheltuiala prea sfinţitului Mitropolit al Oungrovlahiei, Kyr Anthim Ivireanul. În sfânta Mitropolie a Târgoviştii. La anul dela H[risto]s, 1713 (de Gheorghie Radovici).