You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Viaţa şi petriaceria svinţiloru acumu tipărite întru b[lagoslov]ite zilele Prealuminatului întru Is. Hs. Ioanu Duca Voevoda cu mila lui D[u]m[n]ezău D[o]mnu Ţării Moldovei şi Ukrainei cu porunca mării sale şi cu posluşeniia a smereniei noastre a lui Dosothei Mitropolitulu Suciavei, în tiparniţa sfintei mitropolii în Iaşu, la care tiparniţa neau agiutoritu dela Moscu Svinţia sa părintele nostru Patriarhulu Ioachimu