You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bolestná Žalost A Žalostná Bolest Nad Smrti Dobrotiwýho Otce : Totižto: Geho Knjžetcý Eminency Neydůstogněgssýho, a Wýsoce Oswjcenýho Pána, Pána Wolffganga Hannibála, Swaté Ržjmské Cýrkwe pod Založenjm Sw. Marcella Kněze-Kardynála z Schrattenbachu, Dědičných Cýsařských Zemých, a Arcý-Knjžetcýho Rakauského Domu při Stolicy Aposstolské Ochránce, Biskupa Holomauckýho, Wůdce, Swaté Ržjmské Ržjsse Knjžete, Kralowské Cžeské Kaple Hraběte; Geho Gasnosti Cýsařské Skutečné Tagné Raddy, w Králowstwj Neapolitánským někdegssýho Mjsto-Držjcýho Generálnjho Hegtmana, [et]c. [et]c. / Kteraužto Při Trog-Dennjch Exequiech Nad Tauž Knjžetcý Eminency W Slawným Collegialnjm Kostele Swatýho Mauřice W Biskupským Residentiálnjm Městě Kroměřiži konaných, V Přjtomnosti Hogného Auditorium Gak Wýšssýho, tak Njžssýho Stawu, Swětskýho y Duchownjho, a obogjho Pohlawj Lidu Skrz Pohřebnj Ržeč Dne 27. Srpna, Léta 1738. na Kazatedlnici weřegně vkázal Antonjn Jozeff Dreser, Obogjch Práw Doctor, Proto-Notarius Apostolicus, z wrchu gménowaný w Pánu vsnulý Knjžetcý Eminency Kardynála z Schrattenbachu Biskupa Holomauckýho Radda, a Consistoriálnj Assessor, Farář, a na ten Cžas Děkan Králický