You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

MOSAIZE HISTORIE DER HEBREEUWSE KERKE, Zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, Voor en Onder de BELOFTE : En in alle die Plegtelijke Toebereydzelen van het DIENTSBAAR IERUSALEM; Door welke de Goddelijke Wetgeever MOSES, een Ceremonieele Godsdienst aan den Berg SINAI heeft ingesteld; om het Zaad van ABRAHAM, door de Vader JAKOB in 't Afgodisch Egipten overgeplant, naa der zelver Uytgang, van heel de Bygeloovige Weereld af-te zonderen; En in het Land KANAANS, tot een Heylig Volk en Koninklijk Priesterdom in Bawaaringe te stellen tot op de Verschijninge van den MESSIAS. Uyt d'aller-Oudste Geheugnissen der HEBREEB, KALDEEN, ZABEEN, EGYPTENAAREN, SYRIERS, FENICIERS, GRIEKEN en ROMEYNEN Opgehelderd; En doorgaans met veel Naauwkeurige Printverbeeldingen Gestoffeerd / Door een Liefhebber der Joodse Oudheeden. VERVAT IN VIER DEELEN