You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

MOSAIZE HISTORIE DER HEBREEUWSE KERKE, Zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, Voor en Onder de BELOFTE. TWEEDE DEEL, Begonnen met het Leevens-Bedrijf van den Voortreffelijken JOSEPH, In wiens Zeldzaame Verheffing aan 't Koninglijk Hoff van Egypten, de Grondvest geleyd is op welke de VADER JAKOB met 't Zeeventig Zielen derwaards afgetrokken, en ISRAEL aldaar 't restant van een Vierhonderd-Jaarige Vreemdelingschap in de Gras-Velden van den Lande GOSEN voldiend heeft. Uyt d'aller-OudsteGeheugnissen der EGYPTENAAREN, en derzlver Afgodize Zeeden opgehelderd, en tot de Byzondere Zaaken der ISRAELITEN naader betragt, tot aan derzelver Onderdrukking en Harde Slaavernye onder de Tyrannige Koningen, RAMESSES MIAMUN en PHARAO AMENOPHIS. Alzinds met Naauwkeurige Printverbeeldingen Gestoffeerd / Door een Liefhebber der Joodse Oudheeden