You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stećak s likom konjanika i arkadama

Spomenik ima oblik tumbe postavljene na pačetvorinastu plohu. Stranice su blago ukošene prema podnožju. Dvije bočne strane su ukrašene, ispod čega se nalazi obrub od cik-cak linije. Čitava je ploha prekrivena arkadama, koje formiraju stupovi odozdo spojeni vrlo oblim lukom. Na prednjoj, nešto oštećenoj, strani stećka nalazi se prikaz viteza na konju.