You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

PLACCAET. DE Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, Allen den geenen die desen sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt. Doen te weeten, Dat Wy by dese jegenwoordige constitutie van tyden ende saecken, ende om verscheyde pregnante redenen ende consideratien Ons daer toe moverende, tot bevorderinge van den meesten dienste van den Lande, nochmaels inhererende de Waerschouwinge by Ons den tweeden Januarij sesthien-hondert twee en tseventigh ghedaen, dienstigh ende noodigh gevonden hebben, dat de uytheemsche Boter, kaes, Speck, hammen ende Vleesch, van buyten in dese Landen ingevoert werdende, belast sullen werden, gelijck de selve nochmaels belast werden midts desen, met vijf en twintigh guldens van't hondert van de waerdye van dien, ende sulcks de Boter, Sweedtsche, Noordtsche, Enghelsche, Yrsche, ende alle andere van buyten 's Landts inkomende, midtsgaders de witte oneetbare Boter, 't Vat van drie hondert ponden inkomende, met sesthien guldens; ..

Generalstaaten; Niederlande; Butter; Käse; Fleisch; Speck; Einfuhr; Abgabe; Gulden

DE Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, Allen den geenen die desen sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt. ..

Erlasse und Verordnungen / Weltliche Fürsten und staatliche Obrigkeit


Vorlageform des Erscheinungsvermerks: IN 's GRAVEN-HAGE, By Jacobus Scheltus, Ordinaris Drucker van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, woonende op het Binnen-Hoff. Anno 1674.


Reproduction.; s.l.


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Einbl. V,43 pa