You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

JOANNES-THEODORUS Hertogh van Beyeren, Cardinael, by de gratie Godts Bisschop en Prince van Luyck, van Freysingen en Ratisbonne, Hertogh der twee Beyeren, van het Hoogh Paltz-Landt en van Bouillon, Paltz-Grave van den Rhyn, Prince van het Heyligh Roomsche-Ryck, Land-Grave van Leuchtemberg, Marquise van Franchimont, Grave an Loon en van Horne, baron van Herstal, &c. &c Gelyck de naukeurige kennisse van de quantiteyt der Bonders van ider Landt District en Dorpen van Onse Landen van Luyck en Graefschap van Loon seer is streckene tot het welvaeren an Onse Regeringe, en willende te gemoet komen aen de bittere klachten aen Ons des wegens gedaen door menigh vuldige Steeden ende Gemeyntens Onser Heer Schappye en vansgelycken gesien de Recessen Onser Staeten, van den 25 Meert en 23 April leestleden, Ordonneeren en Gebieden wel uyt druckelyck, door deese tegenwoordighe, ae alle en een iegelycke Besitters van de Gronden gelegen binnen Ons geheel Landt van Luyck en Graefschap Loon, en alle andere Annexe geene uytgenome Goederen, te declareeren het exact getal der selve in handen der Borgemeesters en Magistraet van ieder Stadt, en in handen der Borgemeesters oft Regeringe, ingegrepen t'gericht van ieder Vlegh, Gehucht en Dorp, binnen dertigh daegen naer de Publicatie deses, dit gedaen synde, lasten aen de laestgenoemde Borgemeesters te doen eene allgemeyne relatie vant' getal van alle Bonders van hun District en Jurisdictie, sonder eenighe de minste achterhoudinge, welcke relatie aen Ons sal overgelevert worden vysthien dagen daer naer mits observerende alles hier onder gestatueert tot meerder gemack van dit important Geboth ... Gegeven binnen Onsen Gehymen raede onder Onsen gewoonelycken Siegel den 26 April 1762

Johann Theodor; Herzog; Bayern; Kardinal; Gottes Gnaden; Bischof; Prinz; Lüttich; Freising; Regensburg; Herzog; Bayern; Oberpfalz; Bouillon; Pfalzgraf bei Rhein; Heiliges Römisches Reich; Landgraf; Leuchtenberg; Marquis; Franchimont; Graf; Loon; Horne; Baron; Herstal; Land; Distrikt; Dorf; Landschaft; Lüttich; Grafschaft; Looz; Herrschaft; Gemeinde; Rezess; Verordnung; Staat; 25. März 1761; 23. April 1761; Befehl; Ausnahme; Fond; Besitz; Bürgermeister; Magistrat; Stadt; Stadtrat; Gericht; Burg; Gehöft; Publikation; Veröffentlichung; Bericht; Gerichtsbarkeit; Gut; Verordnung; Beachtung; Lehen

JOANNES-THEODORUS Hertogh van Beyeren, Cardinael, by de gratie Godts Bisschop en Prince van Luyck, van Freysingen en Ratisbonne

Ausst.: Johann Theodor


Ausstellungsdatum: 1762, 26. April


Erscheinungsjahr ermittelt aus Ausstellungsdatum


Reproduction.; s.l.


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Einbl. XI,108