You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Vervolgh tŚamen-spraeck, Tusschen een Rotterdammer En een Geldersman Over d' Hollantsche gepretendeerde Vryheyt Verdedicht door H. V. V - 4: ... Continuerende de seer vervaerlijcke, ende schrickelicke gheschiedenissen, Barnevelts en sijns aenhancx : Tot confusie en wederlegginge vande seer valsche ... Schrijvers, namentl: de Verdedinge vande d'Hollantsche gepretendeerde Vryheyt. Ende den Autheur des Crancken-troost voor Israel

Kranckentroost Jacob Westerbaen

Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Belg. 328 n-4