You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Aan den Edelen Groot Mogenden Heeren Staten van Holland ende West-Vriesland, Vertoonen met behoorlyk respect Burgermeesteren en Vroedschap der Stad Amsterdam, hoe dat zy in conformiteit van de Privilegien, ..

Burgermeesteren

Missive Van den President en Raden van het Hof van Holland, &c. aen den Prince van Orange, belangende de nominatie van de Vroedschappen van Amsterdam, in dato den 5 Februarii 1564

Enth. außerdem: Missive Van den President en Raden van het Hof van Holland, &c. aen den Prince van Orange, belangende de nominatie van de Vroedschappen van Amsterdam, in dato den 5 Februarii 1564


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Belg. 325 g-17