You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Oogen-Salve, Voor de Blinde Hollanders, Begrepen, in seeckere Mißive van een recht Patriot, ende getrou Liefhebber des Vaderlands Gheschreven aen Sijnen Vrient, Om hem to doen sien hoe onrechtveerdelijck, de Libertynsche Arminianen, de Actien van haere ... Staten Generael, ende Sijne Hoogheyt den Heere Prince van Orangien, in haere vuyle ende fameuse Libellen bestaen te calumnieren ende te lasteren ..

Bibliogr. Nachweis: Knuttel, 6854


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Belg. 326 o-14