You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

South Wales echo - 1885-10-20

Began with issue for: No. 1 (6 Nov. 1880). Ended with issue for: 30 May 1930.


Description based on issue for: No. 1 (6 Nov. 1880).


No issues published between 11 Mar. 1882 to 13 Oct. 1884.


Cyhoeddwyd gan y Western Mail and Echo Ltd. (1931-), ac fe'i argraffwyd gan Jones & Son (1880-ca. 1894); David Duncan & Sons (ca. 1895-1930), Caerdydd.


Published in Cardiff by Western Mail and Echo Ltd. (1931-), and printed by Jones & Son (1880-ca. 1894); David Duncan & Sons (ca. 1895-1930).


From 1930 continues as: South Wales echo and evening express.


Papur newydd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cofnodai'r papur newyddion lleol a digwyddiadau yn ymwneud â diwydiannau'r ardal. Cafodd ei gylchredeg trwy De Cymru, Sir Fynwy a Swydd Henffordd. Bu Douglas Clark Stephen yn is-olygydd ar y papur yn 1916, cyn ei benodi'n olygydd yn 1922, ar adeg pan oedd cystadleuaeth frwd rhwng y papurau lleol. Bu ei ddylanwad yn fawr ar y papur, ac fe gynyddodd ei faint a'i gylchrediad. Teitlau cysylltiedig: South Wales echo and evening express (1930- ).


A weekly English language newspaper, which circulated in South Wales, Monmouthshire and Herefordshire. The newspaper's main content included local news, with a special focus on the industries of the area. Douglas Clark Stephen worked as sub-editor from 1916, but in 1922 was appointed as editor. In this period the competition between local papers was rife, but Douglas Clark Stephen's influence gradually increased the size and circulation of the newspaper. Associated titles: South Wales echo and evening express (1930-).