You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

The Cardiff times and Newport and South Wales advertiser - 1871-12-30

Began with: No. 1 (16 Oct. 1857). Ended with: 28 May 1955.


Description based on: 18 Mar. 1933.


Subtitle varies.


Published and printed in Cardiff by David Duncan and William Ward, 1857-1928; by Robert William John, 1930-1955.


Cyhoeddwyd ac argraffwyd yng Nhaerdydd gan David Duncan a William Ward, 1857-1928; a Robert William John, 1930-1955.


Continued between 1928 and 1930 as: South Wales weekly news and Cardiff times, and reverted in 1930 to: Cardiff times.


Papur newydd rhyddfrydol a gyhoeddwyd yn Saesneg. Sefydlwyd yn 1857 ac fe’i cylchredwyd yn Sir Forgannwg, Sir Fynwy, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Sir Aberteifi, Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed, Sir Drefaldwyn ac yn siroedd cyfagos Lloegr. Am y deugain mlynedd gyntaf y prif gynnwys oedd newyddion ynglŷn â Rhyddfrydiaeth Gymreig. Yn 1886 cafodd ei ail-fodeli i gynnwys amrywiaeth o nodweddion eraill, megis cyfraniadau gan lenorion a phrif feirdd Cymru, storïau cyfresol a disgrifiadau o fywyd cymdeithasol y Cymry. Ymhlith ei gyfrannwyr oedd William Abraham (Mabon, 1842-1922). O 1857 hyd 1928 'roedd y papur yn eiddo i D. Duncan & Sons, ac o 1930 ymlaen fe'i berchnogwyd gan y Western Mail. Cyhoeddwyd y papur rhwng 1857-1928 a 1930-1955. Teitlau cysylltiol: South Wales Weekly News and Cardiff Times (1928-1930).


A weekly English language liberal newspaper. It was established in 1857, and circulated throughout Glamorganshire, Monmouthshire, Carmarthenshire, Pembrokeshire, Cardiganshire, Breconshire, Radnorshire, Montgomeryshire and the adjoining English counties. For the first forty years the newspaper's main content was Welshl Liberalism, but in 1886 its contents was completely re-modelled to include other features such as contributions by Welsh writers and eminent Welsh bards, serial stories and descriptions of Welsh social life. One of its contributors was William Abraham (Mabon, 1842-1922). From 1857 to 1928 it was owned by D. Duncan & Sons, and from 1930 onwards by the Western Mail. The newspaper was published between 1857-1928 and 1930-1955. Associated titles: South Wales Weekly News and Cardiff Times (1928-1930).