You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

The Welshman or general advertising chronicle for the Principality of Wales - 1859-12-16

Began with issue for: No. 1 (13 Jan. 1832). Ended with issue for: 9 Nov. 1984.


Description based on issue for: No. 156 (2 Jan. 1835).


Subtitle varies.


Cyhoeddwyd yng Nghaerfyrddin gan J. L. Brigstocke.


Published in Carmarthen by J. L. Brigstocke.


Continued from 1840 to 1942 as: The Welshman and general advertiser for the Principality of Wales, and reverted in 1942 to: The Welshman.


Papur newydd radicalaidd wythnosol a gyhoeddwyd yn Saesneg yn bennaf. Cylchredwyd drwy siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro a thrwy De Cymru. Sefydlwyd yng Nghaerfyrddin gan John Lewis Brigstocke, John Palmer ac eraill. Cofnodai newyddion yr ardal, ynghyd â hyrwyddo amaethyddiaeth a masnach yn Ne Cymru ac yn gyffredinol. Am gyfnod, o 1840 hyd 1942 fe elwid y papur yn ''The Welshman and general advertiser for the Principality of Wales' cyn dychwelyd i'w deitl gwreiddiol. Ymhlith ei olygyddion bu Hugh Carleton Tierney, S. W. Shearman ac H. Ll. Lewis. Teitlau cysylltiol: The Welshman and general advertiser for the Principality of Wales (1840-1942).


A weekly English language radical newspaper, established by John Lewis Brigstocke, John Palmer and others, which circulated around Carmarthenshire, Cardiganshire, Pembrokeshire, and generally throughout South Wales. The newspaper's main content included district news, but with a special focus on the agricultural and commercial industries of South Wales. Amongst the newspaper's editors were Hugh Carleton Tierney, S. W. Shearman and H. Ll. Lewis. From 1840 to 1942 the newspaper was known as 'The Welshman and general advertiser for the Principality of Wales' before reverting to its original title. Associated titles: The Welshman and general advertiser for the Principality of Wales (1840-1942).