Javasche courant - 1843-12-30

Eerder verschenen onder de naam Bataviasche courant