Javasche courant - 1843-12-06

Eerder verschenen onder de naam Bataviasche courant