Javasche courant - 1838-10-20

Eerder verschenen onder de naam Bataviasche courant