Javasche courant - 1830-10-26

Eerder verschenen onder de naam Bataviasche courant