Rotterdamsche courant - 1864-09-13

Eerder verschenen onder de naam Affiches, annonces et avis divers de Rotterdam = Advertentien, aankondigingen en berigten van Rotterdam