Rotterdamsche courant - 1862-10-06

Eerder verschenen onder de naam Affiches, annonces et avis divers de Rotterdam = Advertentien, aankondigingen en berigten van Rotterdam