Krigsfangerne i Rusland og Sibirien 1914-1920 og "Danaktion"s Hovedformaal

Dansk Hjælpeaktion for Krigsfangers Hjemsendelse "Danaktion"

Digitalisering 2013 af udgaven: København: trykt hos J. Jørgensen & Co. (Ivar Jantzen), 1920 (16 s.)