Danske frivillige i Verdenskrigen : Soldaterbreve fra Fronterne

Digitalisering 2012 af udgaven: København: E. Jespersens Forlag, 1917 (16 s.)