En ¤Oversigt over moderne Krigschirurgie : Erfaringer fra en Studierejse til tyske Lazaretter, foretaget paa det danske Krigsministeriums Foranledning af i Vinteren 1915-16 : holdt som 6 Foredrag for Militærlæger m. fl. i Foraaret 1916

Digitalisering 2013 af udgaven: København: Bianco Lunds Bogtrykkeri, 1917 (s. 185-275 s. [94] s.)