Евангелие изборно (Врачанско евангелие)

Устав с калиграфски елементи, 3 мм, от един писач; на л. 42б, 126а и 164а друга ръка, с подчертано наклонен вдясно нисък делови устав; пергамент; дъски със скосени ребра, облечени с орнаментирана кожа; орнамент със сляп отпечатък; средният, ромбоиден щемпел върху кожата на горния капак е с изображение на Разпятие Христово; подвързията е вероятно от ХVІІІ в.; черно мастило за основния текст, кинова…